ارتباط با ما

 

شهرستان نیمروز، شهر ادیمی نبش میدان امام خمینی فرمانداری شهرستان نیمروز

تلفن تماس روابط عمومی 32693341 -054

دفتر فرماندار  32693340-054

نمابر:32692440

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی    32693338-054

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  32692196-054