شرح وظایف معاونت

 

معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی :

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تحصیلات

روح الله جهانتیغ

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

فوق لیسانس

 

تشریح کامل وظایف معاونت :
۱. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی در سطح شهرستان
۲. فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص
۳. نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)
۴. تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها نظیر :
الف: شوراها و کارگروه های اصلی

- ستاد مدیریت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیشگیری، پیش آگاهی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و ... ( در چارچوب اجرای طرح جامع امداد و نجات کشور مصوبه شماره .۲۲۸۲ت‌۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران )
- کمیته برنامه ریزی شهرستان ( بر اساس بند ب ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ) : جهت پیگیری و اجرای موضوعاتی نظیر شناسایی مشکلات ، نارسائیها، کمبود ها، نیازمندیها و قابلیتهای شهرستان و اولویت بندی آنها و تصویب اعتبار مورد نیاز در قالب پروژه های عمرانی، پیگیری تأمین اعتبار پروژه های با ماهیت فراشهرستانی از اعتبارات استان و نیز پیگیری تأمین اعتبار پروژه های بزرگ از منابع ملی و کسب ردیف اعتباری در قانون بودجه سالیانه، استخراج و پیگیری موارد مرتبط با حوزه کاری شهرستان از قانون بودجه سالیانه ، پیگیری و نظارت بر تخصیص و جذب و هزینه کرد اعتبار پروژه های عمرانی، پیگیری تخصیص و نظارت بر جذب و هزینه کرد اعتبار، پیگیری مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش های دوره ای از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها از دستگاههای اجرایی
- کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات آنها به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و همچنین در راستای اجرای بخشنامه شماره ۴۳۹۸ مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ وزیر محترم کشور
- شورای هماهنگی ترافیک شهرستان (( بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲ ( مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ))
- کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ( مطابق با تبصره ذیل ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند موضوع تصویب نامه شماره .۲۸۵۶۶ت‌۳۰۸۷۲هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران )
ب : کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی فرعی : کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته توسعه روستایی و امور دهیاری ها، ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی ( زیرمجموعه کمیته نظارت شورای فنی استان )،کمیته مدیریت منابع آب، کمیته مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، کمیته نظارت بر برداشت و تولید مصالح شن و ماسه ، کمیته صیانت از حریم قانونی ، راه و راه آهن ، رودخانه ها ، انهار و کلیه تاسیسات زیربنایی و ...
 
سایر امورات ووظایف محوله
۱- نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری های سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی
۲- شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیینسیاستهایاجراییو اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان
۳- تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی سطح شهرستان
۴- بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان
۵- نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان
۶- همکاری در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان.
۷- بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و ... .
۸- تشکیل جلسات ماهیانه و ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانکی و ارسال گزارشات به مراجع ذیربط.
۹- نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و سایر مواردی که از طریق دولت ارائه می گردد.
۱۰- مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان).
۱۱- بررسی و مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود در شهرستان.
۱۲- بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان.
۱۳- تهیه و تدوین برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی.
۱۴- نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
۱۵- نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
۱۶- تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌ها.
۱۷- .نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب.
۱۸- تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختی شهرستان.
۱۹- نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالی و تجهیزاتی فرمانداری و بخشداری ها.
۲۰- نظارت و پیگیری امور پشتیبانی و اداری.
۲۱- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال، جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همکاری با بانک ها.
۲۲- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و عمرانی در سطح شهرستان.
۲۳- پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.
۲۴- نظارت بر تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.
۲۵- نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی، عمرانی و پشتیبانی.
۲۶- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.