تجلی اقتدار در تجمع بسیجیان شهرستان نیمروز

تجلی اقتدار در تجمع بسیجیان شهرستان نیمروز

 

بسیجیان شهرستان نیمروزبه مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفین، با برپایی تجمعی موسوم به تجلی شکوه و ایثار در سالن ورزشی انقلاب این شهرستان، اقتدار و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶