بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان نیمروز از نانوایی متخلف

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان نیمروز از نانوایی متخلف

در این بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان نیمروز ،رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرس شبکه بهداشت مواردی چون بهداشت فردی و واحد صنفی، کم فروشی و کیفیت نان مورد بازرسی قرار گرفت وتعداد یک واحد نانوایی متخلف شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط معرفی گردید.

۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵