دیدار فرماندار و امام‌جمعه محترم شهرستان نیمروز با سرهنگ سارانی فرمانده جدید سپاه شهرستان

دیدار فرماندار و امام‌جمعه محترم شهرستان نیمروز با سرهنگ سارانی فرمانده جدید سپاه شهرستان
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵