اشتغال زایی 250 جوان روستایی به همت بنیاد برکت

به گزارش روابط عمومی شهرستان نیمروز بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با بکار گیری الگوی جدید کسب و کار در مناطق روستایی اجرای 250 طرح اشتغال زایی را در شهرستان نیمروز کلید زد.

بر اساس این گزارش  در کارگروه اشتغال بنیاد برکت 250 طرح اشتغال در قالب مدل های اجتماع محور ((سحاب)) (سرمایه گزاری حمایتی و اشتغال زایی برکت) و (( آسمان)) ( آیین نامه سرمایه گزاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) در شهرستان نیمروز و روستاهای توابع به اجرا در می اید پس از پرداخت کالا توسط بنیاد برکت شرکت پشتیبان به هر خانوار 4 راس گوساله واگزار و پس از پایان دوره 6 ماهه پروار بندی به قیمت روز از انها خریداری می شود در ادامه مجددا به هر متقاضی 4 راس گوساله دیگر تحویل داده می شود تا این فرایند برای دومین مرتبه  در سال تکرار شود. به این ترتیب ضمن تامین سرمایه اولیه برای اشتغال سود حاصل از فروش دام های پرورش یافته به عنوان در آمد متقاضیان منظور می شد هر متقاضی اشتغال این طرح به طور متوسط در ماه 15 میلیون ریال  درآمد خواهد داشت. لازم به توضیح است در تمام مراحل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فقط نقش تسهیلگر را دارد بدین معنا که بنیاد برکت در نقش یک تسهیلگر بخش خصوصی را به مردم منتقل می کند. اجرای طرح های اشتغال زایی جدید بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) علاوه بر فراهم آوردن 250 شغل در شهرستان نیمروز و روستاها و توابع آن باعث رونق تولید ایجاد، معیشت پایدار، توانمند سازی اقتصادی، تحقق اقتصاد مردمی، کمک به تولید گوشت در داخل کشور، و تبدیل سرمایه های مردم با ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.

۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۲۶