برگزاری جلسه کمیته اشتغال شهرستان نیمروز

برگزاری جلسه کمیته اشتغال شهرستان نیمروز
جلسه کمیته اشتغال شهرستان نیمروز به ریاست  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  محترم فرمانداری،  جناب آقای شعیبی و مسئولین ادارات و تیم تسهیلگری و مجری شهرستان برگزار گردید. در این جلسه مجری شهرستان به بیان گزارش مختصری از روند اجرایی طرح های اشتغالزایی در شهرستان نیمروز و همچنین چگونگی اجرای طرح های سحاب و آسمان پرداختند و از همکاری و همیاری تمامی مسئولین شهرستان در  جهت پیشبرد اهداف بنیاد، تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه معاونت فرمانداری شهرستان ضمن تشکر و قدر دانی از اقدامات بنیاد برکت در شهرستان آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف بنیاد خصوصا در زمینه طرح پروار بندی گوساله اعلام نمودند.
۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۳