برگزاری جلسه شورای ورزش همگانی

برگزاری جلسه شورای ورزش همگانی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری نیمروز جلسه شورای ورزش همگانی به ریاست آقای قهرمانی فرماندار محترم تشکیل گردید. در ابتدا فرماندار محترم ضمن خیر مقدم به مدعوین و تسلیت اربعین حسینی(ع)و تبریک هفته تربیت بدنی ورزش را پدیده ای دانست که قابل سانسور نمی باشد. در ادامه مقرر گردید اداره ورزش و جوانان نسبت به استفاده از خیرین در بحث برنامه های ورزشی اقدام نماید و همچنین با همکاری هیات های ورزشی نسبت به برگزاری مسابقات پنچاک سیلات قهرمانی کشور اقدام نمایند.
۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۳۹