جلسه ساماندهی امور جوانان

https://nimroz.sbportal.ir/teen/
به گزارش روابط عمومی فرمانداری نیمروز جلسه ساماندهی امور جوانان در تاریخ دوشنبه مورخ 22/7/1398 در محل سالن جلسات فرمانداری به ریاست آقای قهرمانی فرماندار محترم تشکیل گردید. در این جلسه فرماندار ضمن تبریک هفته تربیت بدنی بیان داشتند در اولویت هر کاری ورزش است که باعث شاد بودن جوانان می شود و باید ورزشهای بومی و محلی را در روستاها رواج بیشتری بدهیم. در ادامه مقرر گردید کلیه ادارات نسبت به همکاری لازم در خصوص تشکیل سمن با اداره ورزش و جوانان اقدام نمایند همچنین با توجه به اهمیت ورزش، هیات های ورزشی نسبت به هماهنگی و برنامه ریزی برای ورزشکاران و جوانان اقدام نمایند.
۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵