بازدید های میدانی ستاد مدیریت بحران شهرستان

بازدید های میدانی ستاد مدیریت بحران شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز طی عصر و شب مورخ 27 فروردین ماه 98  مهندس حاجی حسینی سرپرست فرمانداری شهرستان و اعضای ستاد بحران از حاشیه رودخانه سیستان در قسمت روستاهای سهراب شیخی ،تیموراباد شیخی و لورگ باغ به منظور رفع مشکلات احتمالی نقاط حساس رودخانه بازدید نمودند.

در جریان این بازدید چند ساعته ضمن رفع برخی مشکلات، آخرین وضعیت حرکت آب در سطح کانال بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۰۰:۵۵