مدیر کل ستاد مدیریت بحران و معاون امور آب استان از نقاط بحرانی و حادثه خیز احتمالی سیلاب شهرستان نیمروز بازدید نمودند.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران و معاون امور آب استان  از نقاط بحرانی و حادثه خیز احتمالی سیلاب شهرستان نیمروز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز مهندس شهنوازی مدیر کل ستاد مدیریت بحران و مهندس سارانی معاون امور آب استان به همراه فرماندار و اعضای ستاد بحران شهرستان از نقاط حادثه خیز احتمالی سیلاب در شهرستان نیمروز بازدید نمودند.

در این بازدید که در تاریخ 27 فروردین ماه 98 برگزار گردید، ضمن تاکید بر ضرورت مراقبت 24 ساعته از کانالها و مسیرهای هدایت آب، بر لزوم هوشیاری و همکاری مردم با  مسئولین تاکید گردید.

مهندس حاجی حسینی سرپرست فرمانداری با تشریح وضعیت نقاط مهم بر لزوم استقرار ماشین آلات و تجهیزات کافی درمسیرهای از پیش تعین شده تاکید نمود.

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۰۰:۲۶