بازدید میدانی سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز و اعضای ستاد بحران از نقاط حادثه خیز شاخه افضل آباد

بازدید میدانی سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز و اعضای ستاد بحران از نقاط حادثه خیز شاخه افضل آباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستا نیمروز سرپرست فرمانداری و اعضای ستاد بحران شهرستان از نقاط حادثه خیز و بحرانی شاخه افضل آباد بازدید کردند.

با توجه به شدت ورود سیلاب به منطقه سیستان و انتقال حجم قابل ملاحظه آب به این قسمت  به منظور بررسی میدانی وضعیت انهار و مسیرهای انتقال آب, سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز و اعضای ستاد بحران از شاخه افضل آباد بازدید کردند.

 

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳:۴۶