بازدید سرپرست فرمانداری و اعضای ستاد بحران شهرستان از رودخانه نیاتک

بازدید سرپرست فرمانداری و اعضای ستاد بحران شهرستان از رودخانه نیاتک

بازدید میدانی سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز به همراه اعضای ستاد بحران از رودخانه نیاتک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز با توجه به ورود سیلاب به منطقه سیستان و پیرو مصوبات جلسه ستاد بحران شهرستان، سرپرست فرمانداری به همراه اعضای ستاد بحران از نزدیک آخرین وضعیت رودخانه نیاتک در قسمت شهرستان نیمروز را بازدید و ضمن شناسایی نقاط آسیب پذیر احتمالی, اقدامات لازم را اتخاذ نمودند.

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳:۴۸