بازدید از روند اجرایی و ساخت جاده روستای صادق و زیر سازی معابر شهرک گلخانی

بازدید از روند اجرایی و ساخت جاده روستای  صادق  و زیر سازی معابر شهرک گلخانی
💠 بازدید حاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز به اتفاق مهندس جهانتیغ معاون عمرانی فرمانداری نیمروز و دهمرده بخشدار صابری از روند اجرایی و ساخت جاده روستای صادق و زیر سازی معابر شهرک گلخانی
💢 در این بازدید که دهیار و اعضای شورای اسلامی روستاهای مذکور نیز حضور داشتند حاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز با اشاره به پیگیری های انجام شده در خصوص  ایجاد زیرساخت ها خصوصا در بخش راه ، افزودند ۲۵ کیلومتر جاده روستایی در شهرستان آسفالت خواهد شد که نقش مهمی در راحتی مردم خواهد داشت .
 
💢 ایشان در خصوص بهسازی معابر روستایی با اشاره به منابع دهیاری ها تاکید کردند تمام امکانات شهرستان  بکارگیری گرفته شود تا چهره روستاها تغییر مثبت داشته باشد.
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۰۹:۱۱
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |