بازدید فرماندار از لوله گذاری خطوط آب شرب بخشی از اهالی روستای شهرک گلخانی از توابع بخش صابری شهرستان نیمروز

بازدید فرماندار  از لوله گذاری خطوط آب شرب بخشی از اهالی روستای شهرک گلخانی از توابع بخش صابری شهرستان نیمروز
بازدید حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان نیمروز به همراه مهندس قزاقی معاونت سیاسی ، مهندس کوهکن رئیس اداره راهداری و حمل ونقل و مهندس دهمرده بخشدار صابری از لوله گذاری خطوط آب شرب بخشی از اهالی روستای شهرک گلخانی از توابع بخش صابری شهرستان نیمروز
۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۱:۵۶
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |