فرماندار نیمروز بر شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید تاکید نمودند.

فرماندار نیمروز بر شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید تاکید نمودند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز،جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان به ریاست مهندس راهداری فرماندارشهرستان وباحضور قزاقی معاون سیاسی،جهانتیغ معاون عمرانی،و سایر اعضای شورای آموزش وپرورش شهرستان با هدف برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدیدتشکیل گردید.
 
💠مهندس راهداری فرماندار شهرستان نیمروز از گزارش ارائه شده توسط مدیرآموزش وپرورش این شهرستان تشکر و قدردانی نمودند و گفت،باعنایت به زمان اندک تا بازگشایی مدارس تمام تلاش خود را بکار گیریم  تا سال تحصیلی پیش رو در فضایی آرام وبدون هیچگونه مشکلی آغاز گردد.
 
💠وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس هم اظهار داشت،باتوجه به اینکه هنوز خطر ویروس کرونا وجود دارد و تهدید کننده می باشد بایستی آموزش وپرورش ترتیبی اتخاذ نماید تا موارد بهداشتی در سطح کلیه مدارس رعایت گردد.
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۳۵
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |