با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور چاه ژرف شماره سه وارد مدار آبرسانی شهرستان نیمروز گردید.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور چاه ژرف شماره سه وارد مدار آبرسانی شهرستان نیمروز گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز در ششمین روز از هفته دولت با حضور دکتر ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهور، دکتر مدرس خیابانی استاندار محترم وحاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز  پروژه خط انتقال آب از چاه ژرف به شبکه آبرسانی با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان و هنرستان کارودانش دخترانه زینب کبری(س) با زیربنای ۱۶۵۱ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱٠ میلیارد تومان  بنمایندگی از ۸٠۱ کلاس درس در سطح کشور در شهرستان نیمروز افتتاح گردید.

۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۰۸
روابــــط عــــمومی فـــرمـــانـــــداری شهــــرســــتان نیمـــــروز |