معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری نیمروز بر افزایش نظارت ها در پروژه های عمرانی سطح شهرستان تاکید کردند.

معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری نیمروز بر افزایش نظارت ها در پروژه های عمرانی سطح شهرستان تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز«» مهندس جهانتیغ معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیمروز در راستای تاکیدات حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان،از چند پروژه و طرح های اشتغالزا در شهرستان بازدید و از نزدیک درجریان آخرین وضعیت آنان قرار گرفتند.
 
💠معاون عمرانی فرمانداری نیمروز ابتدا ازمیدان سه راهی کمربندی آیت الله سیستانی و جاده نیمروز به نهبندان و آسفالت محل حفاری های گاز در سطح شهر و از پروژه خط انتقال آب از چاه ژرف بازدید و با پیمانکاران آنان گفتگو نمودند.
 
💠ایشان در ادامه بازدید خود بهمراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از روند اجرای تنهاطرح مرغ تخمگذار در سطح سیستان بازدید و بر آماده سازی وبهره برداری آن  تا هفته دولت سالجاری تاکید نمودند.
 
💠مهندس جهانتیغ در جریان این بازدید ها نظارت بر پروژه های عمرانی را مهم عنوان کردند و افزودند،آن دسته از دستگاههای اجرایی که پروژه یا طرح های مهم در شهرستان در حال اجرا دارند،بایستی بصورت روزانه بر پروژه ها خود نظارت دقیق داشته باشند تا پروژه درچارچوب قانونی خود پیش رود.
۳ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۲۰