بازدید معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان نیمروز از سیلندر پرکنی مستقر در شهرستان

بازدید معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان نیمروز از سیلندر پرکنی مستقر در شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز :
💢 برحسب دستور حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان بازدید معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان نیمروز به همراه مهندس ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد زابل از سیلندر پرکنی نیمروز گاز مستقر در شهرستان
💢 در این بازدید مهندس جهانتیغ بر جایگزین نمودن سیلندر های کهنه و نا ایمن با سیلندر نو و تحویل آن به مردم تاکید کردند.
💢 در این بازدید موارد نا ایمن در محل کنترل و به متصدیان مربوطه تذکر داده شد .
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۵۲