نشست مهندس قزاقی با شورای اسلامی بخش صابری و معاونت جهاد کشاورزی شهرستان نیمروز و بررسی مسائل و مشکلات

نشست مهندس قزاقی با شورای اسلامی بخش صابری و معاونت جهاد کشاورزی شهرستان نیمروز و بررسی مسائل و مشکلات
۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۴۴
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |