نشست سرپرست بخشداری صابری با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای خراشادی

نشست سرپرست بخشداری صابری با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای خراشادی
 برابراعلام بخشداری صابری ظهر روز یکشنبه ۲ مردادماه، مهندس قزاقی سرپرست بخشداری صابری با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای خراشادی دیدار و پیرامون مهمترین مسائل ومشکلات این روستا بحث وتبادل نظر گردید. 
 
دراین نشست که بیش از پنج ساعت بطول انجامید، سرپرست بخشداری ضمن تشکر از شوراهای اسلامی ودهیار این روستا به جهت پیگیری امورات مردم، بر رفع مشکلات این روستا از طریق دستگاههای مربوطه قول همکاری وپیگیری را دادند،. 
 
درپایان نیز جهت اطلاع از وضعیت مشکلات روستا بصورت میدانی باتفاق شوراهای اسلامی ودهیار از سطح این روستا بازدید و ازنزدیک درجریان مشکلات قرار گرفتند. 
عمده ترین مشکلات دراین روستا،آب آشامیدنی-اشتغال و... بود.
۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۲۶
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |