با حضور فرماندار شهرستان نیمروز کلنگ یک باب مدرسه ده کلاسه به زمین زده شد.

فرمانداری نیمروز
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز صبح یکشنبه ۲۶ تیرماه،  کلنگ یک باب مدرسه دبستان ۱٠ کلاسه نرجس در روستای حسین آباد خواجه با حضور حاج آقا راهداری فرماندارشهرستان نیمروز _حاج آقا لطفی نماینده دفترآیت الله سیستانی-وسایر مسئولین به زمین زده شد.
 لازم به توضیح است این مدرسه ۱٠ کلاسه ازطرف دفترایت الله سیستانی ساخته خواهد شد.
۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۲۲
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |