بازدید معاون عمرانی فرمانداری نیمروز از تنها جایگاه سوخت در این شهرستان

پمپ بنزین - نیمروز
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز ظهر شنبه ۲۵ تیرماه مهندس جهانتیغ معاون برنامه ریزی امورعمرانی فرمانداری بمنظور نظارت بر نحوه فعالیت جایگاه پمپ بنزین شهید ژیانی از این جایگاه سوخت بازدید نمودند.دراین بازدید معاون عمرانی فرمانداری بر خرید بموقع سوخت توسط متصدی جایگاه تاکید داشت و گفت،باتوجه به فصل تابستان و افزایش سوخت درخودروها وجهت رفاه حال شهروندان علاوه بر جذب سهمیه سوخت بطور کامل، ترتیبی اتخاذ شودتا همه روزه درجایگاه، بنزین توزیع گردد.وی بر رعایت نکات فنی وایمنی در جایگاه تاکید داشت وباتوجه به خطرات توزیع بنزین در ظرف از مسئول جایگاه خواستند تا ازهرگونه توزیع سوخت به این شکل خودداری نمایند.
۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۸
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |