بازدید رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از چاه آب ژرف در شهرستان نیمروز

بازدید رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از چاه آب ژرف در شهرستان نیمروز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز،ظهر پنج شنبه ۲۳ تیرماه دکتر عسکری، رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با هدف دیدار با کشاورزان وبررسی چاه های آب ژرف درمنطقه به همراه دکتر دهمرده نماینده محترم مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی و مهندس بامری معاون سیاسی واجتماعی استاندار به این شهرستان سفر نمودند.

دراین بازدید مهندس قزاقی جانشین فرماندار درشهرستان ضمن استقبال از دکتر عسکری گزارشی از مشکلات ایجاد شده به مردم منطقه براثر خشکسالی دو دهه اخیر را ارائه وخواستار پیگیری مجدانه موضوع آب منطقه سیستان شدند.درادامه دکتر عسکری رئیس کمیسیون آب، کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید میدانی وگفتگو با تعدادی از کشاورزان منطقه  از آخرین وضعیت چاه  آب ژرف درمنطقه ادیمی بازدید نمودند.

ایشان وضعیت خشکسالی در منطقه سیستان را نگران کننده اعلام کرد و گفت، باید از تمام ظرفیت های موجود تصمیمی عاجل بر وضعیت آب این منطقه اتخاذ گردد. 

وی افزود: در نظر داریم جلسه ای در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم این منطقه تشکیل شود، واز دیدگاه کشاورزان و صاحبنظران نیز که دید عقلایی و منطقی دارند، استفاده کنیم. 

رئیس کمیسیون آب، کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از آب های ژرف در منطقه سیستان گفت: در دنیا به عنوان علم هم از آب شور دریا و هم آب های ژرف در بخش شرب، کشاورزی و صنعت استفاده می شود. 

 

۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۷
روابــــط عمـــومــــی فــــرمــــانـــداری شهــــــرستــــــان نیــــــمروز |