فرماندار نیمروز از افزایش اعتبارات این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر دادند.

فرماندار نیمروز از افزایش اعتبارات این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر دادند.
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نیمروز با حضوراعضای شورای اداری-معاونین فرمانداری و به ریاست حاج آقا راهداری فرماندارشهرستان نیمروز درسالن اجتماعات شهیدان قاسم برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز صبح چهارشنبه ۱۵ تیرماه، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نیمروز با حضوراعضای شورای اداری-معاونین فرمانداری و به ریاست حاج آقا راهداری فرماندارشهرستان نیمروز درسالن اجتماعات شهیدان قاسم برگزار گردید. فرماندار شهرستان نیمروز در این جلسه  از افزایش ۸ درصدی اعتبارات این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر دادند وگفت، مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان نسبت به  جذب اعتبارات تلاش وپیگیری لازم بعمل آورند و صددرصد اعتبارات تخصیصی باید جذب شود. مقام عالی دولت درشهرستان نیمروز به وضعیت پروژه های نیمه تمام هم اشاره وافزودند، باعنایت به نگاه دولت محترم به تکمیل پروژه های نیمه تمام وباتوجه به افزایش  تخصیص اعتبارات درسالجاری، از این رو تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرستان دردستور کار ادارات قرار گیرد تا بخشی از دغدغه های مردم کاهش یابد.
۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴