تلاش شبانه روزی و عزم راسخ فرماندار شهرستان نیمروز جهت خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم

تلاش شبانه روزی و عزم راسخ فرماندار شهرستان نیمروز جهت خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز عصر یکشنبه ۱۲ تیرماه، حاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز بهمراه مهندس جهانتیغ معاون برنامه ریزی امورعمرانی فرمانداری با هدف بررسی مشکلات ودیدار چهره به چهره با مردم به دیدار اهالی محترم روستای شرکت کریمی ازتوابع بخش مرکزی رفتند.دراین دیدار صمیمی اعضای شورای اسلامی و تعدادی از معتمدین ضمن تشکر از فرماندار محترم بابت حضور در این روستا به بیان مشکلات موجود پرداختند و خواستار پیگیری ورفع آنان شدند. مهمترین موارد مطرح شده توسط شورا ومردم این روستا(ایجاد دهیاری-مشکلات دامداران-مشکلات مددجویان کمیته امدادامام خمینی(ره) عنوان شد. در ادامه حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان نیمروز ضمن تشکر از همراهی معتمدین، ریش سفیدان واعضا شورای اسلامی به مشکلات این روستا اشاره ای داشتند و گفت:در این روستا و سایر روستاهای واجد شرایط که نیاز به راه اندازی دفتر دهیاری می باشد، باقید فوریت پیگیری لازم برای اخذ مجوز برای تاسیس دفتر دهیاری بعمل آید. 

درخصوص مشکل نهاده های دامی که توسط برخی از دامداران مطرح گردید نیز باتوجه به وضعیت خشکسالی ومشکلات ایجاد شده برای مردم، دراسرع وقت دستگاههای ذیربط ضمن بررسی مشکلات دامداران محترم اهتمام ویژه ای برای حل مشکلات داشته باشند.

همچنین دراین بازدید آقای شهرکی مدیر محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نیز فرماندار محترم را همراهی می نمود مشکلات مددجویان تحت پوشش این نهاد از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و بر مساعدت بیشتر و رسیدگی به مشکلات این قشر تاکید گردید.

۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۹