دیدار دکتر اویسی مدیر کل بهزیستی استان با حاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز

دیدار دکتر اویسی مدیر کل بهزیستی استان با حاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز
۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۲