بازدید فرماندار محترم شهرستان نیمروز از رفع شکستگی لوله آب واقع در بلوار امام خمینی شهرستان

بازدید فرماندار محترم شهرستان نیمروز از رفع شکستگی لوله آب واقع در بلوار امام خمینی شهرستان
این شکستگی لوله آب بابت حفاری های اداره گاز رخ داده بود که بعد از قطعی چند ساعته توسط نیروهای شرکت آب و فاضلاب نیمروز رفع گردید. گفتنی است حاج آقا راهداری فرماندار شهرستان نیمروز تا لحظه اتمام کار در محل حضور داشته و از نزدیک شاهد رفع شکستگی لوله و رفع قطعی آب بوده است .
۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۳۴