جلسه شورای مسکن شهرستان نیمروز برگزار شد.

جلسه شورای مسکن شهرستان نیمروز برگزار شد.
✍️✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز جلسه شورای مسکن به ریاست حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان در محل فرمانداری شهرستان نیمروز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز جلسه شورای مسکن به ریاست حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان در محل فرمانداری شهرستان نیمروز برگزار گردید. در این جلسه پیگیری زمین برای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین گزارش بنیاد مسکن در خصوص میزان نوسازی بافت های روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
۹ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۷