جلسه کارگروه کمیته اشتغال شهرستان نیمروز برگزار شد.

جلسه کارگروه کمیته اشتغال شهرستان نیمروز برگزار شد.
جلسه کارگروه کمیته اشتغال با حضور حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان نیمروز
و مهندس زاده میر رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زابل در محل فرمانداری شهرستان نیمروز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز 
صبح روز دوشنیه جلسه کارگروه کمیته اشتغال با حضور حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان نیمروز و مهندس زاده میر رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زابل در محل فرمانداری شهرستان نیمروز برگزار گردید.در این جلسه که کلیه ی دستگاه های اجرایی شهرستان حضورداشتند ،  برنامه هایی در زمینه ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ و ارائه میزان اشتغال و تسهیلات و ثبت آن در سامانه رصد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ‌
۷ تیر ۱۴۰۱ ۰۲:۰۴