جلسه فرماندار شهرستان نیمروز با مدیر طرح‌های اشتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

جلسه فرماندار شهرستان نیمروز با مدیر طرح‌های اشتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز در این دیدار قهرمانی فرماندار شهرستان نیمروز از اقدامات بسیار خوب بنیاد برکت در تخصیص اعتبارات ارزان قیمت  که منجر به ایجاد اشتغالزایی برای جوانان جویای کار در شهرستان و سبب مهاجرت معکوس به روستاها شده سپاسگذاری کرد و خواستار استمرار و افزایش تسهیلات این بنیاددرمناطق روستایی شهرستان شد.ایشان از تسهیل گران این بنیاد که همراه مدیران شهرستان نسبت به شناسایی ظرفیت های اشتغالزایی  اقدام واهلیت سنجی متقاضیان را پیگیری می کنند بعنوان سفیران دلسوز ایجاداشتغال نامبردوکسب رتبه اول اشتغالزایی این شهرستان  را حاصل زحمات این عزیزان و سایر اعضای کار گروه اشتغال بنیاد برکت دانست.در این دیدار آقای دکتر نیازی رسالت بنیاد برکت را ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم عنوان کرد و یادآور شدهر فردی که مهارت داشته باشد، تحت پوشش بنیاد برکت قرار خواهد گرفت و همچنین فردی که توانایی راه اندازی یک کسب و کار، آموزش و مهارت لازم را داشته باشد، دارای اهلیت فنی موردتأیید این بنیاداست وتسهیلات اشتغالزایی به وی پرداخت خواهد شد.

۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴