استقرار ٢٤ساعته لودر در دایک پل قران

استقرار ٢٤ساعته لودر در دایک پل قران
به گزارش روابط عمومی شهرستان نیمروز علاوه بر اقدامات انجام شده توسط ستاد بحران شهرستان نیمروز  با توجه به حساسیت محدوده پل قرآن، علاوه بر  تقویت خاکریز کنار پل اصلی خاکریزی توسط دو کامیون و کمپرسی و لودر برای تقویت سنگ تراش‌ها کنار رودخانه جهت پیش بینی و پیشگیری لازم در خصوص جلوگیری از ورود سیل از دایک پل قرآن ایجاد گردید. همچنین  تصمیم بر استقرار ٢٤ساعته لودر در دایک پل قران با همکاری ریاست محترم صنعت و معدن شهرستان گرفته شد.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۴۸