برگزاری جلسه کارگروه آردونان شهرستان نیمروز

برگزاری جلسه کارگروه آردونان شهرستان نیمروز

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز شعیبی معاون سیاسی،  امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان نیمروز در این جلسه موضوع آرد و نان را یک بحث حیاتی  ومهم دانست وعنوان کردکه برای این موضوع هیچ جایگزینی وجود ندارد چرا که نان ارتباط مستقیم با زندگی و سلامت مردم دارد پس باید با دقت و نظارت کامل امور آرد و نان شهرستان رصد و در جهت برطرف نمودن مشکلات ، تعامل و اهتمام جدی صورت پذیرد.

معاون سیاسی فرمانداری نیمروز تاکیدکرد:ساماندهی، تامین و توزیع آرد مطابق با استاندارد های وزارت بهداشت و درمان وکیفیت بخشی پخت نان باید ازاولویت های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان این شهرستان درجهت رضایتمندی شهروندان باشد.
در این جلسه مقررشد  بازدید مشترک ازخبازی های شهرستان توسط ادارات مرتبطبصورت مستمر انجام وساعت و زمان پخت نانوایی ها، ‌وزن،‌ قیمت،‌ کیفیت نان، وضعیت بهداشتی و ... مورد نظارت و توجه ویژه قرارگیرد.

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۰:۰۱