بازدید معاون سیاسی فرماندار از طرح ۶۰۰ هکتار نهال کاری

بازدید معاون سیاسی فرماندار از طرح ۶۰۰ هکتار نهال کاری
بازدید معاون سیاسی فرماندار و رییس منابع طبیعی شهرستان نیمروز از پروژه ارزشمند ۶۰۰ هکتار نهال کاری در کانون های بحران ریزگردها. با توجه به اینکه شهرستان نیمروز یکی  از کانون های اصلی گرد قبار در شمال سیستان می باشد و بعضا در فصل وزش بادهای 120 روزه سیستان باعث مسدود شدن محور نیمروز-نهبندان می شود. این پروژه به پیشنهاد و پیگیری منابع طبیعی شهرستان و فرمانداری شهرستان نیمروز در سال گذشته  از طریق اعتبارات  بیابان زدایی جهت مقابله با ریزگردها به تصویب رسید.
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۲۷