انسداد پلهای جاده نیمروز _نهبندان

انسداد پلهای جاده نیمروز _نهبندان
انسداد پلهای جاده نیمروز _نهبندان بمنظور جلوگیری از هدر رفتن آب در زمان وزش بادهای منطقه وهدایت آب به کانون های گردوغبار ضلع شمالی جاده که سبب تثبیت خاک منطقه و کاهش گرد و غبار به هنگام وزش باد میشود.
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰