بازدید فرماندار از مجتمع خدمات رفاهی درحال ساخت میل نادر

بازدید فرماندار از مجتمع خدمات رفاهی درحال ساخت میل نادر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز  فرماندار به همراه امام جمعه ، معاونت سیاسی امنیتی و سایر مدیران  شهرستان نیمروز از مراحل پیشرفت فیزیکی مجتمع خدمات رفاهی میل نادر بازدید به عمل آوردند. در پایان فرماندار اظهار داشتند : مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ضمن پاسخگویی به ماموریت های خدماتی و رفاهی برای مراجعین و مسافران و فراهم آوردن امکانات مربوطه در زمینه اشتغال، امنیت و تبدیل شدن مجتمع ها به یک المان منطقه ای نیز می توانند تاثیر گذار باشند .
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲