برگزاری جلسه ستادساماندهی امور جوانان شهرستان

برگزاری جلسه ستادساماندهی امور جوانان شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز جلسه ستادساماندهی امور جوانان شهرستان باموضوع پیگیری برنامه های کنترل و کاهش اسیبهای اجتماعی با محوریت اعتیاد به ریاست فرملندار شهرستان و حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، و مدیران در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. در پایان جلسه از امید آرامی قهرمان کشتی ایران و جهان تقدیر به عمل آمد.

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۴۹