شرکت در جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان

شرکت در جلسه  هیأت بازرسی انتخابات استان
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان با حضور  جناب اقای تجلیلی دبیر محترم هیات بازرسی انتخابات استان،  جناب آقای بیجار رئیس محترم هیات بازرسی استان و روسای هیاتهای بازرسی شهرستانها در سالن جلستان استانداری برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب اقای تجلیلی دبیر محترم هیات بازرسی انتخابات استان گزارشی از عملکرد و فعالیتهای بازرسی استان  وشهرستانها را ارائه نمودند. سپس جناب آقای بیجار رئیس محترم هیات بازرسی استان ضمن تاکید بربررسی تحرکات و فعالیت های انتخاباتی در حوزه های انتخابیه ، مطالبی از فضای حاکم بر انتخابات و نحوه فعالیت هیات های بازرسی شهرستان ها ایراد نمودند. سپس روسای هیاتهای بازرسی شهرستانها تک به تک گزارش عملکرد فعالیت های انجام شده در هرشهرستان را ارائه نمودند.
۱۱ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷