جاذبه های نیمروز

اخبار

بازدید های میدانی ستاد مدیریت بحران شهرستان
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰:۵۵
[ تعداد بازدید : ۵۴ ]
اولین مرکز تحصیلات دانشگاهی در شهرستان نیمروز افتتاح  گردید.
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰:۴۴
[ تعداد بازدید : ۴۵ ]
دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نیمروز برگزار شد.
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۸
[ تعداد بازدید : ۴۵ ]